Se schimba varssta de pensionare
Se schimba varssta de pensionare

S-a modificat vârsta de pensionare. Citiți ultimele detalii despre vârsta de pensionare în articolul de mai jos.

S-a schimbat vârsta de pensionare. Ce acte sunt necesare

S-a modificat vârsta de pensionare în România. Toate detaliile, în rândurile următoare.

Potrivit legii actuale a pensiilor, vârsta de pensionare a femeilor creşte gradual până în anul 2030, atunci când doamnele vor ieşi la pensie la vârsta de 63 de ani. De asemenea, potrivit ministrului Muncii, legea pensiilor va fi modificată astfel încât să se elimine inechităţile.

Se schimba varsta de pensionare
Se schimba varsta de pensionare

Bărbații ies la pensie la 65 de ani

Potrivit legii actuale a pensiilor, bărbaţii pot ieşi la pensie la vârsta de 65 de ani, cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani şi un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În cazul doamnelor lucrurile stau diferit. Vârsta de pensionare creşte gradual până în anul 2030, atunci când doamnele pot ieşi la pensie la vârsta de 63 de ani, tot cu un stagiu complet de cotizare de 35 ani şi un stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Legea permite femeilor să opteze în scris pentru ieşirea la pensie la vârsta de 65 de ani, scrie Adevărul.

S-a modificat vârsta de pensionare. Documentele necesare înscrierii la PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ:

cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

carnetul de muncă (original şi copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu  realizată;

actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Documentele necesare înscrierii la PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ

cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);

carnetul de muncă (original şi copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);

adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

procura specială pentru mandatar, original şi copie;

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Continuarea pe adevarul.ro.